Nieuws

 • Uitleg regeling belastingrente

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

  Lees meer

 • Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

  Lees meer

 • Geen hoge vrijstelling erfbelasting

  De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

  Lees meer

 • Omvang loondoorbetalingsverplichting

  Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

  Lees meer

 • Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

  Lees meer

 • Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

  Lees meer

 • Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

  Lees meer

 • Nettoloon in rekening-courant

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

  Lees meer

 • Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

  Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

  Lees meer

 • Niet sluitende rittenregistraties

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice