Bedrijfsopvolging

Uw onderneming fiscaal vriendelijk overdragen aan de kinderen
Voor het overdragen van actief bedrijfsvermogen aan uw kinderen bestaat een gunstige fiscale regeling: De bedrijfsopvolgingsregeling (hierna BOR). Als u een onderneming schenkt of laat vererven, dan moet de verkrijger over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. De overdrager moet aanmerkelijk-belangbelasting betalen. De BOR zorgt ervoor dat de belastingheffing bij overdracht geen belemmering vormt voor de continuïteit van een onderneming. Beleggingsvermogen valt niet onder het bereik van de BOR.

Wat is het belastingvoordeel?
De belangrijkste faciliteiten van de BOR bestaan uit vrijstelling van erf- of schenkbelasting, en het doorschuiven van aanmerkelijk-belangbelasting.

Rekenvoorbeeld
Een simpel rekenvoorbeeld verduidelijkt veel. Indien de waarde van de onderneming € 1.000.000 bedraagt (waarde van de actieve onderneming) dan wordt met de BOR in de praktijk meestal circa
€ 400.000 aan erfbelasting en aanmerkelijk-belangbelasting bespaard of doorgeschoven.

Is de BOR geschikt voor u?
De BOR is een bijzonder gunstige regeling voor zowel de bedrijfsopvolger als de overdrager, maar ook zeer complex. Vanwege de gunstige fiscale faciliteiten en de complexiteit, kijkt de fiscus bij een verzoek om toepassing van de BOR doorgaans kritisch met u mee. Daarom is het verstandig om u altijd te laten bijstaan door een ter zake kundige adviseur met ruime ervaring. Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs geeft u graag advies over uw situatie en mogelijkheden.

 

Terug naar Advisering

Uw experts

icon_linkedin
ernest1-1

Ernest Gorter

Belastingadviseur
icon_linkedin
Maarten-web

Maarten Freriks

Registeraccountant
icon_linkedin
Marian-Visser

Marian Visser-Veerman

Belastingadviseur
icon_linkedin
Ton-web-1

Ton Vos

Belastingadviseur