Debiteurenbeheer

Tegenwoordig is het voor uw afnemers steeds lastiger om voldoende financieringsfaciliteiten te realiseren. Daarom zien veel ondernemers het leverancierskrediet als een goed alternatief. Voor de leverancier is dit een minder geschikte oplossing. Almaar stijgende debiteurstanden kunnen leiden tot liquiditeitskrapte, oplopende rentelasten en in extreme gevallen zelfs tot faillissement.

Wij begrijpen dat u wilt ondernemen en uw tijd niet wilt besteden aan het achterna bellen van debiteuren met onbetaalde facturen en eventueel tijdrovende en kostenverhogende incassotrajecten. Beter is het dit proces te automatiseren!

Sinds medio 2017 is Meerwijk Allister Groep een samenwerking aangegaan met Payt. Samen met deze partner kunnen wij door middel van een online platform uw debiteurenbeheer en incasso automatiseren zonder dat u de controle verliest.

Gedurende het proces kunt u via het platform onder andere:

  • zelf de herinneringstermijn instellen;
  • voortdurend de dialoog met uw klant opzoeken over openstaande facturen;
  • betalingsafspraken met uw klant maken en instellen;
  • realtime de voortgang bekijken van het incassoproces;
  • het herinneringsproces desgewenst tussentijds pauzeren of stopzetten.

Als blijkt dat uw klant de factuur - ondanks herhaaldelijk herinneren - niet heeft voldaan, loopt het herinneringsproces over in een geautomatiseerd incassotraject. U hoeft uw klanten niet meer na te bellen, waardoor voorkomen kan worden dat de klantrelatie wordt verstoord.

Uw voordelen:

  • Het incassotraject kost veel minder tijd en geld;
  • Het verzenden van betalingsherinneringen en de opvolging daarop worden nooit meer vergeten of om andere redenen achterwege gelaten;
  • Uw bedrijf heeft een betere liquiditeit, lagere rentelasten en de kwaliteit van uw klanten neemt toe.

Terug naar Advisering

Uw experts

icon_linkedin
Bruno-02

Bruno van den Bosch

Assistent-accountant