Nieuws

 • Verlengde navorderingstermijn

  De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

  Lees meer

 • Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

  Lees meer

 • 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

  De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

  Lees meer

 • Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

  De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

  Lees meer

 • Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

  Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

  Lees meer

 • Verrekening ingehouden loonheffing

  Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

  Lees meer

 • Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

  Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

  Lees meer

 • Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

  Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

  Lees meer

 • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

  De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

  Lees meer

 • Bpm bij huur buitenlandse auto

  Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice