Nieuws

 • Oplopende schuld dga

  Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal

  Lees meer

 • 80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

  De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder

  Lees meer

 • Discriminatie sollicitante

  De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

  Lees meer

 • Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

  Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in

  Lees meer

 • Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

  De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende

  Lees meer

 • Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en

  Lees meer

 • Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

  Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun

  Lees meer

 • Overgangsrecht Brexit aangekondigd

  Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU

  Lees meer

 • Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

  De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere

  Lees meer

 • Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice