Nieuws

 • Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

  Lees meer

 • Verzuimboete

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

  Lees meer

 • Non-concurrentiebeding

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

  Lees meer

 • Gebruikelijk loon

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de

  Lees meer

 • Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

  Lees meer

 • Aanzegverplichting

  Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

  Lees meer

 • Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

  Lees meer

 • Ketenregeling arbeidsrecht

  De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

  Lees meer

 • Kwalificatie eigen woning

  Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

  Lees meer

 • Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

  De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice