Nieuws

 • Aanpassing box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de

  Lees meer

 • Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

  De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt

  Lees meer

 • Parkeerbelasting te laat betaald

  Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd

  Lees meer

 • Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

  De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden

  Lees meer

 • Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

  Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10%

  Lees meer

 • Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

  Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en

  Lees meer

 • Onvoldoende re-integratie-inspanningen

  Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De

  Lees meer

 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw

  Lees meer

 • Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

  Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd

  Lees meer

 • Fictieve dienstbetrekking

  Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice