Nieuws

 • Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

  Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

  Lees meer

 • Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

  Lees meer

 • Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

  Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

  Lees meer

 • Wetsvoorstel bovenmatig lenen

  Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

  Lees meer

 • Tot 1.000 km is een auto nieuw

  Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

  Lees meer

 • Transitievergoeding bij einde dienstverband

  Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de

  Lees meer

 • Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

  Lees meer

 • Probleem uitvoering kindgebonden budget

  De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

  Lees meer

 • Forensenbelasting

  Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

  Lees meer

 • Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

  Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice