Nieuws

 • Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

  Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10%

  Lees meer

 • Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

  Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en

  Lees meer

 • Onvoldoende re-integratie-inspanningen

  Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De

  Lees meer

 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw

  Lees meer

 • Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

  Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd

  Lees meer

 • Fictieve dienstbetrekking

  Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in

  Lees meer

 • Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

  Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet

  Lees meer

 • Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

  De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt

  Lees meer

 • Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

  De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het

  Lees meer

 • Auto met transportschade is nieuw voor bpm

  Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice