• Aanpassing box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de

  Lees meer

 • Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

  De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt

  Lees meer

 • Parkeerbelasting te laat betaald

  Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd

  Lees meer

 • Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

  De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden

  Lees meer

 • Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

  Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10%

  Lees meer

 • Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

  Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en

  Lees meer

 • Onvoldoende re-integratie-inspanningen

  Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De

  Lees meer

 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw

  Lees meer

 • Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

  Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd

  Lees meer

 • Fictieve dienstbetrekking

  Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in

  Lees meer

Terug naar Nieuws - Meerwijk Allister Groep