• Genietingstijdstip loon

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

  Lees meer

 • Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een

  Lees meer

 • AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de

  Lees meer

 • Aanslag tijdig vastgesteld

  Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag

  Lees meer

 • Minimumloon per 1 januari 2020

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en

  Lees meer

 • Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

  De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging

  Lees meer

 • Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

  In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd

  Lees meer

 • Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

  Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

  Lees meer

 • Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

  De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning

  Lees meer

 • Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  Lees meer

Terug naar Nieuws - Meerwijk Allister Groep