• Aftrek dieetkosten

  De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan

  Lees meer

 • Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

  Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen

  Lees meer

 • Afzien van vergoeding door vrijwilliger

  Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet

  Lees meer

 • Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

  De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese

  Lees meer

 • Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

  De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens

  Lees meer

 • WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

  Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de

  Lees meer

 • Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

  De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn

  Lees meer

 • Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

  Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde

  Lees meer

 • Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

  Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig

  Lees meer

 • Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

  Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften

  Lees meer

Terug naar Nieuws - Meerwijk Allister Groep