• Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

  Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en

  Lees meer

 • Commissie belastingheffing multinationals

  De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

  Lees meer

 • Wetsvoorstel implementatie ATAD2

  De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

  Lees meer

 • Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

  Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

  Lees meer

 • Forfaits in het belastingstelsel

  De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het

  Lees meer

 • Commissaris geen btw-ondernemer

  Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet

  Lees meer

 • Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

  De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

  Lees meer

 • Werken als zelfstandige

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd

  Lees meer

 • NHG en flexibel inkomen

  De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet

  Lees meer

 • Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt

  Lees meer

Terug naar Nieuws - Meerwijk Allister Groep