Nieuws

 • Kamerbrief positie bedrijfsarts

  De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

  Lees meer

 • Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

  De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

  Lees meer

 • Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

  De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de

  Lees meer

 • Aansprakelijkheid werkgever

  Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

  Lees meer

 • Herinvesteringsreserve en emigratie

  De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

  Lees meer

 • Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

  De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale

  Lees meer

 • Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen

  Lees meer

 • Aanzegverplichting

  Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van

  Lees meer

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

  Lees meer

 • Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

  Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice