Nieuws

 • Verrekening van verliezen

  Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

  Lees meer

 • KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

  Lees meer

 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

  In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

  Lees meer

 • Asbestsanering monumentenpand

  Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

  Lees meer

 • Overtreding geheimhoudingsbeding

  De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

  Lees meer

 • Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

  Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

  Lees meer

 • Wijzigingen inkomstenbelasting

  Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

  Lees meer

 • Investeringsaftrek 2018

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

  Lees meer

 • Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

  Lees meer

 • Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

  Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice