Nieuws

 • WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

  Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

  Lees meer

 • Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

  Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

  Lees meer

 • Bewijs van beperkt privégebruik auto

  Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

  Lees meer

 • Naheffing parkeerbelasting

  In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

  Lees meer

 • Geen werk, geen loon

  De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

  Lees meer

 • Aanvragen subsidie praktijkleren

  De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

  Lees meer

 • Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

  In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

  Lees meer

 • Subsidie duurzame energie zorginstellingen

  Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

  Lees meer

 • Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

  Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

  Lees meer

 • Geen aftrek voorbelasting business seats

  Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice