Nieuws

 • Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

  De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

  Lees meer

 • Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

  Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

  Lees meer

 • Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

  Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

  Lees meer

 • Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

  Lees meer

 • Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

  Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

  Lees meer

 • Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

  Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

  Lees meer

 • Scholingsuitgaven

  Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

  Lees meer

 • Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

  Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

  Lees meer

 • Belastingdienst niet klaar voor AVG

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

  Lees meer

 • Beperking toepassing non-concurrentiebeding

  Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice