Nieuws

 • Niet twee keer afschrijven op goodwill

  Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en

  Lees meer

 • Schenking kort voor overlijden

  Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt

  Lees meer

 • Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

  De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

  Lees meer

 • Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  Lees meer

 • Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

  Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

  Lees meer

 • Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

  Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

  Lees meer

 • Besteding geleend geld aan eigen woning

  Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

  Lees meer

 • Te late inkeer

  Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

  Lees meer

 • Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

  Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

  Lees meer

 • Winst bij verkoop grond belast

  Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

  Lees meer

Aanmelden nieuwsservice

Meerwijk Allister Groep biedt naast persoonlijke advisering en de nieuwspagina een uitgebreide online nieuwsservice aan. Op deze manier blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Meld u aan voor de nieuwsservice