Online diensten

Een succesvolle onderneming kan niet zonder een juiste en accurate financiële administratie. Door uw financiële administratie online te regelen kunt u tijd en geld besparen. Meerwijk Allister Groep biedt u verschillende mogelijkheden om online overzicht te houden over de financiële en fiscale hoofdlijnen van uw organisatie. Via ons online portal kunt u onder meer uw boekhouding inzien en bijwerken, salarismutaties doorgeven en met uw contactpersoon van Meerwijk Allister Groep communiceren over de conceptjaarrekening.

Online portal
Het online portal biedt u een gesloten platform voor veilige communicatie tussen u en Meerwijk Allister Groep. Zo kunt u bijvoorbeeld de door ons verzonden te deponeren jaarstukken accorderen, zodat die automatisch worden doorgezonden naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting accorderen, waarna deze automatisch worden ingezonden naar de Belastingdienst. Bovendien vindt u alle correspondentie die wij aan u hebben verzonden overzichtelijk gerubriceerd terug.
Naar het online portal

Maak kennis met ons nieuwe online administratiepakket; MAG Online!
Wij bieden onze cliënten gratis het online boekhoudpakket van Visma aan, dat wij MAG online hebben genoemd. Met MAG online stuurt u uw gescande inkoopfacturen naar een voor u geopend mailadres, waarna deze automatisch worden geboekt. Verkoopfacturen en bankafschriften worden ook geheel geautomatiseerd geboekt. Wij controleren de boekingen voor u en boeken transitorische posten en loonjournaalposten. U raadt het al, ook dat gaat geautomatiseerd. De gedachte achter MAG online is dat de financiële administratie is bijgewerkt en altijd klopt. Het samenstellen van de jaarrekening per jaareinde wordt aanmerkelijk eenvoudiger. Bovendien is altijd de door u gewenste  managementinformatie online voor u beschikbaar.
Micros
MAG online

MAG Online HRM & Salaris