Beroepsverenigingen

Onze cliënten kunnen onze professionaliteit meten en beoordelen. Meerwijk Allister Groep is lid van verschillende beroepsverenigingen die staan voor kwaliteit in de dienstverlening. Als extra zekerheid voor u toetsen en beoordelen deze beroepsverenigingen ons werk eveneens.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Onze accountants en adviseurs zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, die een goede beroepsuitoefening bevordert van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.


Register Belastingadviseurs
Onze belastingadviseurs zijn lid van het Register Belastingadviseurs, die de belangen van ruim 7.400 belastingadviseurs behartigt.

 

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting
Onze salarisadministrateurs zijn ingeschreven in het register van het Nederlands instituut van Register Payroll Accounting, belangenbehartiger van vakopleidingen, organisaties, beroepsbeoefenaars en natuurlijke personen die werkzaam zijn op het gebied van payroll accounting.